Na glony
Preparaty glonobójcze
Na glony Rainbow Alba Super
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I DZIAŁANIE
ALBA SUPER Na glony to wysokoskoncentrowany, nie pieniący się, szerokopasmowy środek do zwalczania glonów, grzybów i bakterii w wodzie. Polecany do używania w basenach prywatnych. Preparat posiada neutralny odczyn pH, w basenach jest bezsmakowy i bezwonny. Odporny na temperaturę i światło ultrafioletowe. Nadaje się również do wód mineralnych i solanek. Zawiera ok. 17% kationowych polimerów amin czwartorzędowych.
CECHY

Niebieska ciecz,
Nie pieni się również przy masażach wodnych i w fontannach,
W stężeniu użytkowym jest bezpieczny przy stosowaniu z innymi produktami do pielęgnacji wody.
odczyn pH neutralny, w basenach bezsmakowy i bezwonny.
Preparat odporny na temperaturę i światło ultrafioletowe nadaje się również do wód mineralnych i solanek.
Wolny od chloru i metali ciężkich, biodegradalny.
Nawet w 100-krotnym stężeniu nie podrażnia skóry.
Posiada atest PZH
Sposób użycia
Najlepszy efekt działania środka Na glony otrzymamy stosując go przy wartości pH od 7,2 do 7,4. Stosować po uzyskaniu takiej wartości pH.
Stosować się ściśle do ulotki i etykiety na opakowaniu. Produkt jest toksyczny dla ryb w stężeniu 20-krotnym. Nigdy nie mieszać produktu z innymi chemikaliami.
Opróżnione i oczyszczone pojemniki z PE są wartościowym surowcem wtórnym.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3