Kategoria: Tagi: ,

Opis

Dezynfekcja chlorem – długotrwała dezynfekcja
Maxi chlor tabletki 200 gram Rainbow 1kg
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I DZIAŁANIE

Maxi chlor tabletki 200 gram Rainbow 1kg to multifunkcyjne, wolno rozpuszczające sie chlorowe tabletki o wadze 200 g na bazie kwasu trichloroizocyjanurowego. Wysokim udziałem chloru aktywnego (<90%). Działaniem stabilizującym wartość pH. Preparat Maxi chlor tabletki 200 gram Rainbow 1kg przeznaczony do długotrwałej dezynfekcji wody basenowej. Tabletki posiadają stabilizator, dzięi czemu w basenie utrzymane jest stała, odpowiednia wartość chloru. Preparat posiada w składzie również środek glonobójczy oraz substancje klarujące wodę. Opakowanie 1kg

Skład  Trójchlorek kwasu izocyjanurowego < 90 % aktywnego chloru.

Dezynfekcja poprzez ok. 90% aktywny chlor
Zapobiega powstawaniu glonów
Flokulacja zawiesin
Stabilizacja wartości pH
Rozpuszcza się bardzo powoli
Tabletki są proste w użyciu

Stosowanie:
Raz w tygodniu 1 tabletkę na każde 20m3 wody włożyć do dozownika skimmera lub do rynny przelewowej. Regularnie kontrolować wartość pH i wartość chloru. Wartość idealna pH: 7.0-7.4. Wartość idealna chloru: 0.5 mg/l
W zależności od warunków pogodowych oraz ilości osób korzystających, poleca się przeprowadzanie dezynfekcji szokowej preparatem Quick Chlor.
Tabletki nie powinny być wrzucane bezpośrednio do basenu ponieważ grozi to np. odbarwieniem folii basenowej.

Magazynowanie: W pomieszczeniu zamkniętym powyżej 0°C. Oryginalnie zapakowane w temperaturze pokojowej, tabletki multifunkcyjne Maxi chlor tabletki 200 gram Rainbow 1kg można magazynować przez 2-3 lata.
Nigdy nie mieszać z innymi chemikaliami!

Zagrożenia (R)

R 22 – Działa szkodliwie po połknięciu.
R 31 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
R 36/37 – Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
R 50/53 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystnie zmiany w środowisku wodnym.

Sposób prawidłowego postępowania (S)

S 2 – Chronić przed dziećmi.
S 8 – Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.
S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady  lekarza.
S 29/35 – Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowania lub etykietę.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Maxi chlor tabletki 200 gram Rainbow 1kg”

Twój adres email nie zostanie opublikowany.